Cezary Wojtczak, Moderator Konferencji

Z wykształcenia dziennikarz i menedżer. Ekspert w dziedzinie szeroko rozumianej komunikacji. Pracuje jako trener biznesu i PR-owiec. Autor innowacyjnego projektu szkoleniowego „Mistrzowskie wystąpienia publiczne”, w którym wykorzystuje coaching i mentoring. Doradza w zakresie rozwoju kompetencji menedżerskich i budowania wizerunku organizacji. Jest jednym z najbardziej doświadczonych trenerów sztuki prezentacji i wystąpień publicznych w Polsce.

W latach 2014-2016 Prezes Zarządu i Redaktor Naczelny Polskiego Radia Pomorza i Kujaw. Członek Rady Programowej Telewizji Polskiej. Wykładowca Collegium Civitas w Warszawie. Posiada Kartę Ekranową TVP i Kartę Mikrofonową Polskiego Radia. Jest prezesem zarządu Fundacji na rzecz Wsparcia Innowacji w JST. Obecnie pracuje na stanowisku dyrektora zarządzającego w firmie produkcyjnej.

Jako mentor i supervisor wykształcił kilkudziesięciu trenerów biznesu, którzy z powodzeniem realizują projekty szkoleniowe w polskich firmach i zagranicznych koncernach. W pracy cechuje go skuteczność, relacyjność i wysoka kultura osobista.

Moją dewizą jest wiarygodność. Aby to osiągnąć trzeba maksymalnie angażować się w swoją pracę. Należy też umieć słuchać i być otwartym na innych ludzi oraz nowe doświadczenia. Cechuje mnie determinacja, niezależność i optymizm. Jestem zwolennikiem proaktywnej postawy wobec życia, pozytywnego nastawienia i motywacji do działania. - Cezary Wojtczak

Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

Adam Krzysztof Abramowicz – powołany na stanowisko Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców 22 czerwca 2018 roku. Ukończył studia na Wydziale Mechanicznym i Organizacji Górnictwa Politechniki Lubelskiej oraz studia podyplomowe w zakresie technologii wód, ścieków i odpadów na Wydziale Inżynierii Sanitarnej Politechniki Wrocławskiej. Prowadził z sukcesem własną działalność gospodarczą. Był jednym z głównych inicjatorów, a zarazem prezesem Zarządu Sieci Detalistów „Nasze Sklepy”, która powstała, by chronić małych i średnich przedsiębiorców. Był też jednym z założycieli oraz długoletnim prezesem Izby Gospodarczej Nowej Przedsiębiorczości w Białej Podlaskiej. Aktywna działalność biznesowa zaowocowała jego członkostwem w Radzie Polskiej Izby Handlu. Był radnym Rady Miasta Biała Podlaska oraz aktywnym działaczem samorządowym. Poseł na Sejm V, VI, VII i VIII kadencji. Wykorzystując zdobyte w przedsiębiorczości doświadczenie, był m.in. członkiem sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju Sejmu RP (wcześniej Komisji Gospodarki) oraz Parlamentarnego Zespołu Wspierania Przedsiębiorców Poszkodowanych w Outsourcingu Pracowniczym przez organy administracji państwowej RP, a także przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego. W związku z powołaniem na funkcję rzecznika MŚP, wystąpił z PiS i złożył mandat poselski.

dr Andreas Bücker,  Dyrektor Generalny, Federation of European National Collection Associations (FENCA)

Andreas Bücker posiada tytuł doktora Uniwersytetu Cambridge (2001) i zajmuje stanowisko dyrektora zarządzającego Politicomm, specjalizującej się w komunikacji politycznej z instytucjami UE oraz w opracowywaniu i wdrażaniu projektów finansowanych przez UE dla firm i związków. W latach 2001-2006 Andreas zajmował stanowisko Dyrektora Sprzedaży i Marketingu w Spiral Software Ltd (Wielka Brytania), które wiązało się z zarządzaniem relacjami z klientami z największych koncernów naftowych na całym świecie. Po rocznym urlopie jako starszy pracownik naukowy na Uniwersytecie w Kopenhadze w 2007 r., Andreas był odpowiedzialny za politykę i komunikację w Niemieckim Stowarzyszeniu Kierowników (VAA), zanim założył Politicomm w 2010 r. Działania lobbingowe obejmują skuteczną komunikację polityczną z Komisją Europejską i Parlamentem Europejskim m.in. dotyczącą RODO, dyrektywy w sprawie listów zastawnych i dyrektywy w sprawie kredytów zagrożonych. Sukcesywnie wdrażał projekty unijne dotyczące transgranicznego zarządzania roszczeniami, ochrony danych i zmian demograficznych. Andreas obecnie jest Dyrektorem Generalnym FENCA (Federacja Europejskich Krajowych Stowarzyszeń Windykacyjnych), Dyrektorem Generalnym DIA (Niemieckiej Akademii Zarządzania Kredytem) i Dyrektorem Generalnym EAA (European AVM Alliance). Prelegent w swoim wystąpieniu wskaże działania podjęte przez Komisję Europejską w odpowiedzi na pandemię COVID-19 i ich wpływ na sektor zakupu i obsługi kredytów teraz i w przyszłości.

Eryk Ciborski, MGBI Sp. z o. o.

Zawodowo związany z MGBI, firmą technologiczną działającą w branży wywiadu gospodarczego dostarczającej dane dla działów marketingu, sprzedaży i windykacji. W pracy realizuje się na stanowisku analityka danych, a poza nią także jako student na kierunku Zarządzanie Big Data na Uniwersytecie Warszawskim. W wolnych chwilach interesuje się tematyką Bliskiego Wschodu oraz kulturą arabską.

Shaun Duncan, TCM Group International

Shaun jest związany z branżą kredytową i windykacyjną od ponad 40 lat. Swoją karierę rozpoczął w BANKOWOŚCI w Johannesburgu w RPA, po czym przeniósł się do branży windykacyjnej. W banku zarządzał zróżnicowanymi portfelami kredytowymi, co obejmowało pełne spektrum kredytowania, w tym portfelami sporadycznych klientów zalegających z płatnością. Odszedł z banku w 1996 roku, aby dołączyć do firmy windykacyjnej będącej jednym z jego dawnym klientów. W 2003 roku Shaun dołączył do TCM Group jako udziałowiec na RPA, a w 2005 roku kierował procesem wykupu menedżerskiego partnerów firmy windykacyjnej , i rozszerzył działalność na większe miasta Afryki, Gaborone w Botswanie, Windhoek w Namibii i Mbabane w Suazi, gdzie utworzył sieci biur.  W 2008 roku Shaun sprzedał firmę jednej z największych instytucji bankowych w RPA, a 6 miesięcy później został poproszony przez swojego poprzedniego klienta o rozważenie możliwości nawiązania z nim współpracy i założenia firmy windykacyjnej, której działalność skupiałaby się głównie na zaległych i umorzonych długach. Firma ta została założona w 2009 roku, a on sam ponownie dołączył do TCM Group w 2010 roku jako udziałowiec na Afrykę Południową. W 2016 roku Shaun został mianowany dyrektorem zarządzającym TCM Group, a w 2018 roku postanowił przenieść się do Wielkiej Brytanii. Sprzedał swoje udziały w firmie windykacyjnej i przybył do Wielkiej Brytanii w marcu 2019 roku, a teraz koncentruje się wyłącznie na TCM Group.

Jarosław Grygiel, Credstep Poland Sp. z o.o.

Pełnomocnik szwedzkiej grupy kapitałowej Savelend Credit Group AB na Polskę i dyrektor krajowy spółek Credstep Poland i Billecta Finance, oferujących nowoczesne finansowanie w formule faktoringu online, pożyczek dla MSP i wysokonominałowych programów dostarczania funduszy dla instytucji finansowych, w tym firm windykacyjnych. Prawnik, absolwent studiów MBA i studiów podyplomowych z zakresu compliance & corporate governance, podatków, audytu i kontroli wewnętrznej. Prelegent, autor publikacji z zakresu finansów, trener i doradca w dziedzinie windykacji. Wieloletni pracownik sektora bankowości, obecnie rozwijający od podstaw działalność nowego gracza na polskim rynku finansów B2B.

Konrad Jakubiec , Mindbox SA

Konrad Jakubiec od lat rozwija linie biznesowe i produktowe związane z automatyzacją procesów biznesowych. Obecnie odpowiada za rozwój linii biznesowej Intelligent Process Automation w Mindbox, gdzie w połączeniu technologii z obszarów robotyzacji, OCR, ML i rozwiązań współpracujących z systemami ERP, powstają instalacje kompleksowo automatyzujące procesy i usprawniające funkcjonowanie działów wsparcia, takich jak finanse, księgowość, Logistyka, wsparcie obsługi Klienta itd.
Zanim dołączył do Mindbox był blisko związany z branżą RPA i automatyzacją jako współzałożyciel i członek zarządu Digital Teammates gdzie współtworzył nowatorski model biznesowy pozwalający na całkowity outsourcing automatyzacji. Konrad posiada bogate doświadczenie w rozwijaniu i finansowaniu innowacyjnych biznesów technologicznych, zarówno z perspektywy startupów jak i funduszu VC. Wcześniej był współtwórcą strategii mBanku oraz pracował w obszarach inwestycji, zarządzania ryzykiem i bankowości korporacyjnej mBanku.
Konrad aktywnie dzieli się wiedzą i doświadczeniem udzielając się także w sferze edukacyjnej – jest jednym z założycieli nowego kierunku studiów: Automatyzacja Procesów Biznesowych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego – jest to pierwszy taki kierunek licencjacki w Polsce. Konrad pełni także funkcję członka rady programowej Centrum Mikser Inteligentnych Technologii.

Dr hab. Katarzyna Kreczmańska-Gigol, KGHM Polska Miedź S.A.

Posiada doświadczenie w obszarze finansów, planowania, budżetowania, zarządzania wierzytelnościami i sprawozdawczości finansowej. W latach 2016-2018 związana z Pocztą Polską S.A., gdzie pełniła funkcję dyrektora zarządzającego Pionem Finansów oraz dyrektora Biura Skarbowości. Wieloletni pracownik sektora bankowego w obszarze bankowości korporacyjnej. Członek wspierający Stowarzyszenia Polskich Skarbników Korporacyjnych. Od lat łączy praktykę w biznesie z nauką. Profesor w Instytucie Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Ekspert w dziedzinie płynności finansowej, źródeł finansowania, faktoringu i windykacji należności. Autor i współautor ponad stu publikacji naukowych i biznesowych z dziedziny finansów przedsiębiorstwa oraz bankowości. Między innymi monografii: „Analiza płynności finansowej przedsiębiorstwa”, „Podstawy finansowania spółki akcyjnej”, „Skarbnik korporacyjny”, „Płynność finansowa. Istota, pomiar, zarządzanie”, „Windykacja polubowna i przymusowa. Proces, rynek, wycena wierzytelności”, „Finanse spółki akcyjnej”, „Windykacja należności – ujęcie interdyscyplinarne”, „Aktywne zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa”, „Faktoring w prawie cywilnym, podatkowym i bilansowym”, a także „Bank a leasing”, „Opłacalność działalności kredytowej banku”, „Podstawy tworzenia planu finansowego banku”.

Violetta Małek, Gekko advisoryNOW

Przed założeniem Gekko advisoryNOW była dyrektorem konsultingu oraz liderem w obszarze doradztwa dla sektora nowoczesnych usług w KPMG. Pełniła funkcję szefa generalnego w firmie McCormick gdzie zbudowała Centrum Usług Wspólnych dla Regionu Europa, Daleki Wschód i Afryka. Wcześniej, była dyrektorem finansowym w PwC oraz członkiem zarządu w spółkach Avon Cosmetics, Avon Operations, Avon EMEA FSC, TNT Express i Abbot Laboratories (Polska i Anglia). Specjalizuje się w obszarach takich jak: modele operacyjne (projektowanie, budowanie, wdrażanie, optymalizacja, automatyzacja i robotyzacja), zarządzanie finansami z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań technologicznych, zarządzanie wynikami przedsiębiorstw, zarządzanie kosztami, zarządzanie wartością, restrukturyzacje operacyjne i strategiczne, optymalizacja procesów biznesowych i operacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem możliwości cyfryzacji.

Prelegent na wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach i seminariach finansowych. Autor szeregu publikacji w zakresie zarządzania finansami i transformacjami w specjalistycznych periodykach polskich i zagranicznych (m.in. Business Services Magazine, Outsourcing&more, C-SuiteNEWs, Gazeta Finansowa, Parkiet, ITWIZ, Finanse i Controlling, Biuletyn CFO, Punkt Zwrotny KPMG). Posiada dyplom EMBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. Jest absolwentką Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz magistrem zarządzania finansami WSZiM w Warszawie.

dr hab. Piotr Masiukiewicz, Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Naukowego Prakseologii

Wieloletni profesor SGH, specjalista sanacji banków (b. przewodniczący lub członek zarządów komisarycznych). Zainteresowania naukowe: zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, zarządzanie kryzysami, analiza finansowa, restrukturyzacja przedsiębiorstw i banków, bankowość muzułmańska. Autor ok. 350 publikacji (w tym anglojęzyczne w 20 krajach), 36 prac badawczych, ponad 100 recenzji oraz kilkunastu ekspertyz. Kierownik studiów podyplomowych SGH. Pełnione stanowiska: b. doradca prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów L. Balcerowicza; prezes i wiceprezes banków w l. 1991-2004 (w tym twórca i prezes Mazowieckiego Banku Regionalnego SA), b. wiceprzewodniczący Rady Naukowej Instytutu Orgmasz, przewodniczący Rady Naukowej półrocznika Prakseologia i Zarządzanie, b. redaktor naczelny miesięcznika Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, b. członek International Advisory Board serii monografii - Praxiology: The International Annual (USA), członek International Chamber of Commerce  Paris/B. Poland, członek Rady Nadzorczej Systemu Ochrony Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości, prezes ZG Towarzystwa Naukowego Prakseologii.

Dr Krzysztof Matela, Cadis

Wybitny menadżer. Charyzmatyczny przywódca. Doskonały strateg. Guru w zakresie i wywierania wpływu, oddziaływania i windykacji. Psycholog i socjolog. Wykładowca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Przez 20 lat opracowywał nowoczesne i bardzo efektywne procesy budowania wartości firmy i kierowania ludźmi. Kupował, sprzedawał i wprowadzał swoje spółki na giełdę. Ekspert w zakresie budowania przewag konkurencyjnych firm. Specjalista w zakresie komunikacji. Posiada fenomenalnie kreatywny umysł, dzięki któremu projektował i wdrażał unikalne technologie i usługi.

Dialogi z Gwiezdnych Wojen zna na pamięć. Ma fioła na punkcie motoryzacji. Na co dzień jeździ Harleyem Davidsonem i Fordem Mustangiem GT z 1968 roku. Trenuje Krav Magę.

Prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Profesor nauk ekonomicznych, związana ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie; organizatorka i kierownik prowadzonych w SGH Podyplomowych Studiów Wyceny Nieruchomości. Członkini Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, Prezydium Komitetu Prognoz "Polska 2000 Plus", Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Specjalistka z dziedziny ekonomii, w tym analizy ekonomicznej, finansów i wyceny przedsiębiorstw, systemów gospodarczych oraz strategii rozwoju społeczno-gospodarczego. Autorka około 300 publikacji z tego zakresu. Kreatorka modeli predykcji bankructwa.

Dominika Ramírez-Wołkiewicz, Arena Tax sp. z o.o.

Dominika posiada 20-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym i podatkowym. Jest ekspertem w zakresie opodatkowania działalności podmiotów gospodarczych. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie kompleksowego wsparcia podatkowego podmiotów z branży finansowej, jej głównym obszarem pracy zawodowej było opodatkowanie działalności instytucji finansowych, zwłaszcza firm leasingowych, banków, zakładów ubezpieczeń, firm pożyczkowych oraz firm wierzytelnościowych. Ponadto Dominika świadczy usługi również na rzecz podmiotów z innych branż, m.in. nowych technologii oraz FMCG. Dominika świadczy usługi doradcze w ramach wdrażania ulg podatkowych, projektów planowania podatkowego, restrukturyzacji spółek w ramach grup kapitałowych, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych. Przeprowadza liczne przeglądy podatkowe (obejmujące swoim zakresem CIT, VAT, PCC, obowiązki płatnika PIT, ogólne i tematyczne), uczestniczy w wielu projektach due diligence, wspiera klientów podczas postępowań podatkowych oraz sądowych. Prowadząca i współprowadząca licznych szkoleń i konferencji o tematyce podatkowej.

Dominika jest związana z Arena Tax od 2014 roku. Wcześniejsze doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w międzynarodowej kancelarii prawnej i audytorskiej, od 2004 roku do 2014 roku pracowała w dziale doradztwa podatkowego Deloitte. Dominika jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Prof. dr hab. Waldemar Rogowski, Biuro Informacji Kredytowej S.A.

Waldemar Rogowski dr hab. nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse, profesor w Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji SGH. Wicedyrektor Instytutu Finansów Korporacji i Inwestycji, Kierownik Zakładu Zarządzania Ryzykiem Wieloletni praktyk gospodarczy – Dyrektor Departamentów Ryzyka i Klientów Korporacyjnych wiodących instytucji finansowych. Obecnie Główny Analityk w Biurze Informacji Kredytowej. Przez
wiele lat Ekspert ONZ ds. Rozwoju Przemysłowego UNIDO orz konsultant Banku Światowego,
Autor lub Współautor ponad 130 publikacji z dziedziny finansów przedsiębiorstwa monografii oraz artykułów publikowanych w renomowanych czasopismach polsko i anglojęzycznych. Specjalizuje się w finansach przedsiębiorstwa, w tym w szczególności w rachunku efektywności inwestycji i wycenie przedsiębiorstw, analizie finansowej, predykcji zagrożenia upadłością, CSR i SRI oraz zarządzaniu ryzykiem. Prowadzi zajęcia zarówno w ramach studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich, jak i na ponad 10 studiach podyplomowych organizowanych przez SGH. Wykładowca w programach MBA: MBA SGH, MBA SGA-WUM, EMBA INE PAN, EMBA Politechniki Białostockiej. Visitor Professor Wydział Prawa Uniwersytet Jagielloński. Trener finansów przedsiębiorstw na kursach, szkoleniach i warsztatach dla instytucji finansowych i przedsiębiorstw – na stałe współpracuje z firmą szkoleniową eForum Bankowość i Finanse. Dwukrotny Laureat prestiżowej nagrody studenckiej przyznawanej co roku przez studentów SGH – Inspiracja Roku

Marcin Rutecki, współtwórca Klubu Inteligencji Biznesu, Brainfore oraz Top Influencer

Posiada kompetencje z trzech obszarów: marketingu i sprzedaży (z naciskiem na online), finansów oraz zarządzania strategicznego i operacyjnego. Koncentruje się na twardych wynikach, ryzyku (identyfikacji, ocenie, zarządzaniu) oraz zysku.

Jest związany z Infron - organizacją zajmującą się inżynierią sprzedaży w Internecie, będącą partnerem dla ekspansji biznesu online.

Ma doświadczenie zarówno w B2B jak i B2C, produktach i usługach, rynkach krajowych i zagranicznych, spółkach działających w obszarze e-commerce i poza nim oraz bardzo różnych branżach. 13+ lat doświadczenia w negocjacjach i sprzedaży; 8+ lat w zarządzaniu operacyjnym; 5+ lat w marketingu; 5+ lat w finansach.

Ukończył MBA dla Finansistów na Akademii Leona Koźmińskiego jako najlepszy student. Zdobył również tytuł topowego głosu LinkedIn w Polsce w 2018 i 2019 r. (SeeWidely).

Claus Spedtsberg, Federation of European National Collection Associations (FENCA)

Claus Spedtsberg, prezes Federacji Krajowych Związków Windykacji w Europie (Federation of European National Collection Association, FENCA). Claus posiada tytuł magistra w biznesie, języku i kulturze, które uzyskał na Uniwersytecie Południowej Danii. Claus jest właścicielem Danske Inkasso w Danii i Intecredo Inkasso w Niemczech oraz ma ponad 14-letnie doświadczenie w branży windykacyjnej. Zajmuje również stanowisko Prezesa Duńskiego Stowarzyszenia Windykacji (DIB) oraz Prezesa FENCA, która reprezentuje interesy europejskiego sektora zarządzania wierzytelnościami, windykacji i skupu wierzytelności na poziomie europejskim, poprzez komunikację z instytucjami Unii Europejskiej, interesariuszami w europejskiej branży usług finansowych, grupach konsumenckich i europejskiej opinii publicznej.

Alicja Sierakowska, Bank Pocztowy S.A.

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach, na której ukończyła także studia podyplomowe z zakresu działania banków uniwersalnych.  Absolwentka studiów MBA w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka w Warszawie. Związana z rynkiem finansowym od ponad 17 lat. Swoje doświadczenie menedżerskie zdobywała m.in. w Grupie KBC Consumer Finance i BZ WBK. Ostatnie lata związana z Bankiem Pocztowym, gdzie pełniła funkcje menadżerskie Dyrektora Departamentu Klienta Instytucjonalnego i Dyrektora Departamentu Produktów Firmowych. Obecnie Dyrektor Bankowości Instytucjonalnej, odpowiedzialna za rozwój produktów, sprzedaż oraz usprawnianie i optymalizację procesów dedykowanych dla klientów sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, wspólnot mieszkaniowych oraz agrobiznesu. Przez ostatni rok – z ramienia Banku odpowiedzialna za wdrażanie rozwiązań dedykowanych dla klientów firmowych Banku, pomagających zminimalizować wpływ pandemii na ich działalność.

dr hab. Piotr Staszkiewicz, prof. Szkoły Głównej Handlowej

Biegły rewident, profesor w Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

W przeszłości pracownik firmy Ernst and Young, Najwyższej Izby Kontroli oraz Komisji Nadzoru Finansowego. Prowadził wykłady w City University na Słowacji, w Fudan University w Chinach oraz w Collegium Civitas w Warszawie.

W roku 2001 uzyskał prawo wykonywania zawodu rewidenta w Wielkiej Brytanii, wydane przez Association of Chartered Certified Accountants. W roku 2002 zdał egzaminy aktuarialne przed Úrad pre finančný trh na Słowacji). Od 2003 roku jest członkiem Polskiej Izby Biegłych Rewidentów i biegłym rewidentem. W roku 2008 zdał egzaminy audytorskie Certified Information Systems Auditor (CISA) w Stanach Zjednoczonych, a w roku 2011 ‒ Security Exchange Commission w tym kraju. Jest ekspertem Komisji Europejskiej (z jej ramienia był m.in. członkiem misji w Libanie i na Ukrainie). Jako wykładowca uczestniczył w międzynarodowym programie eksperckim dotyczącym rozwoju rynku kapitałowego (Kair, Egipt). W roku 2015 odbył staż w RMIT Melbourne w Australii. Był również koordynatorem naukowym SAIL 2019 – STS Fryderyk Chopin. W latach 2009‒2012 został powołany przez Ministra Finansów na członka Komisji egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów.

Jest autor oraz współautorem książek i licznych artykułów opublikowanych m.in. w takich czasopismach, jak: „Managerial Auditing Journal”, „European Journal of Law and Economics”, recenzentem i associate editor czasopism międzynarodowych, a także recenzentem projektów badawczych.

Obecnie w Szkole Głównej Handlowej wykłada takie przedmioty, jak: Badanie sprawozdań finansowych, Rynki finansowe, Europejski system bankowy oraz Zaawansowana rachunkowość finansowa. Prywatnie pasjonuje się turystyką pieszą.

Agnieszka Szalast, WEC Finanse Sp. z o.o.

Z wykształcenia ekonomistka, od ponad 12 lat aktywna zawodowo w branży finansowej. Od 10 lat związana z projektem Akademia WEC  dostarczającym rozwiązania dla firm w zakresie audytu procesów windykacji i szkoleń działów windykacji. Autorka artykułów  o zarządzaniu ryzykiem i należnościami  publikowanych w takich czasopismach jak : Gazeta Finansowa, Gazeta Prawna.  Zainteresowania kieruje w stronę innowacyjnych rozwiązań w zakresie zarządzania firmą i wierzytelnościami.  

dr Wojciech Świder, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Finansów Publicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
W 2015 roku uzyskał licencję maklera papierów wartościowych z uprawnieniami do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego. W 2019 roku obronił rozprawę doktorską pt. „Efekt kontynuacji i odwrócenia stóp zwrotu oraz wybrane anomalie kalendarzowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 1995-2017”. Autor 11 artykułów naukowych i ponad 50 artykułów popularnonaukowych oraz publicystycznych wydanych drukiem. Główne zainteresowania naukowe: rynki finansowe, polityka monetarna. Inwestor indywidualny od 9 lat. Autor bloga na facebooku: Wojciech Świder - ekonomia, inwestycje
https://www.facebook.com/WojciechSwiderVlog

Jefferson Frauches Viana, WAY Back, Brazylia

Prezes Way Back - brazylijskiej agencji windykacyjnej założonej w 1991 roku, z wiedzą specjalistyczną w obszarze obsługi klientów B2B, B2C i międzynarodowych. Wybrany w 2019 roku do Zarządu TCM Group International. Wyzwaniem Jeffersona jest rozwój biznesu na kontynencie amerykańskim oraz aktywny udział w podejmowaniu decyzji i rozwoju TCM Group na całym świecie.
Jefferson został również wybrany w 2015 roku Kierownikiem Roku w brazylijskiej branży C&C. Pełnił funkcje Prezesa i Dyrektora IGEOC - Management and Excellence Debt Collection Institute - głównego stowarzyszenia wywierającego wpływ na ten niszowy rynek. Jest również członkiem założycielem LATINCOB - Latynoamerykańskiego Stowarzyszenia Windykacji. Mając ponad 30 lat doświadczenia w branży C&C, Jefferson obsługuje klientów z różnych segmentów w Brazylii i za granicą, z niesłabnącym pragnieniem i troską o coraz większy rozwój tego rynku w kierunku najlepszych praktyk w Brazylii i na świecie. Jefferson posiada tytuł licencjata w dziedzinie ekonomii i matematyki uzyskany w São Judas Tadeu College.

Konrad Zając, Kancelaria Radcy Prawnego Mateusza Chmielnickiego

Prawnik specjalizujący się w postępowaniu egzekucyjnym, prawie restrukturyzacyjnym i upadłościowym. Posiada 10-letnie doświadczenie zdobyte w międzynarodowych korporacjach specjalizujących się w faktoringu, ubezpieczeniach i odzyskiwaniu należności. Zarządzał działem egzekucyjnym kancelarii prawnej, był odpowiedzialny za ponad 2000 postępowań egzekucyjnych, egzekwował wielomilionowe należności dla kluczowych graczy polskiego i zagranicznego rynku gospodarczego. Różnorodność prowadzonych postępowań egzekucyjnych pozwoliła na zdobycie profesjonalnej wiedzy i nieszablonowych strategii, które skutkują natychmiastowym odzyskaniem należności i zadowoleniem Klientów. Zwolennik nowoczesnych technologii w biznesie. Współprowadzący ogólnopolskich szkoleń z prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego dla firm.

Piotr Ziółkowski,  MonPay SA

Od 20 lat związany z branżą telekomunikacyjną i IT. Specjalista z zakresu analizy biznesowej, projektowania i wdrażania  systemów informatycznych oraz budowy sieci światłowodowych. Pasjonat wschodnich sztuk walki, posiadacz certyfikatu trenera Wing Tsun.