Dr hab. Katarzyna Kreczmańska-Gigol, KGHM Polska Miedź S.A.

Posiada doświadczenie w obszarze finansów, planowania, budżetowania, zarządzania wierzytelnościami i sprawozdawczości finansowej. W latach 2016-2018 związana z Pocztą Polską S.A., gdzie pełniła funkcję dyrektora zarządzającego Pionem Finansów oraz dyrektora Biura Skarbowości. Wieloletni pracownik sektora bankowego w obszarze bankowości korporacyjnej. Członek wspierający Stowarzyszenia Polskich Skarbników Korporacyjnych. Od lat łączy praktykę w biznesie z nauką. Profesor w Instytucie Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Ekspert w dziedzinie płynności finansowej, źródeł finansowania, faktoringu i windykacji należności. Autor i współautor ponad stu publikacji naukowych i biznesowych z dziedziny finansów przedsiębiorstwa oraz bankowości. Między innymi monografii: „Analiza płynności finansowej przedsiębiorstwa”, „Podstawy finansowania spółki akcyjnej”, „Skarbnik korporacyjny”, „Płynność finansowa. Istota, pomiar, zarządzanie”, „Windykacja polubowna i przymusowa. Proces, rynek, wycena wierzytelności”, „Finanse spółki akcyjnej”, „Windykacja należności – ujęcie interdyscyplinarne”, „Aktywne zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa”, „Faktoring w prawie cywilnym, podatkowym i bilansowym”, a także „Bank a leasing”, „Opłacalność działalności kredytowej banku”, „Podstawy tworzenia planu finansowego banku”.

Dr Krzysztof Matela, Cadis

Wybitny menadżer. Charyzmatyczny przywódca. Doskonały strateg. Guru w zakresie i wywierania wpływu, oddziaływania i windykacji. Psycholog i socjolog. Wykładowca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Przez 20 lat opracowywał nowoczesne i bardzo efektywne procesy budowania wartości firmy i kierowania ludźmi. Kupował, sprzedawał i wprowadzał swoje spółki na giełdę. Ekspert w zakresie budowania przewag konkurencyjnych firm. Specjalista w zakresie komunikacji. Posiada fenomenalnie kreatywny umysł, dzięki któremu projektował i wdrażał unikalne technologie i usługi.

Dialogi z Gwiezdnych Wojen zna na pamięć. Ma fioła na punkcie motoryzacji. Na co dzień jeździ Harleyem Davidsonem i Fordem Mustangiem GT z 1968 roku. Trenuje Krav Magę.

Prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Profesor nauk ekonomicznych, związana ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie; organizatorka i kierownik prowadzonych w SGH Podyplomowych Studiów Wyceny Nieruchomości. Członkini Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, Prezydium Komitetu Prognoz “Polska 2000 Plus”, Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Specjalistka z dziedziny ekonomii, w tym analizy ekonomicznej, finansów i wyceny przedsiębiorstw, systemów gospodarczych oraz strategii rozwoju społeczno-gospodarczego. Autorka około 300 publikacji z tego zakresu. Kreatorka modeli predykcji bankructwa.

Marcin Rutecki, współtwórca Klubu Inteligencji Biznesu, Brainfore oraz Top Influencer.

Posiada kompetencje z trzech obszarów: marketingu i sprzedaży (z naciskiem na online), finansów oraz zarządzania strategicznego i operacyjnego. Koncentruje się na twardych wynikach, ryzyku (identyfikacji, ocenie, zarządzaniu) oraz zysku.

Jest związany z Infron – organizacją zajmującą się inżynierią sprzedaży w Internecie, będącą partnerem dla ekspansji biznesu online.

Ma doświadczenie zarówno w B2B jak i B2C, produktach i usługach, rynkach krajowych i zagranicznych, spółkach działających w obszarze e-commerce i poza nim oraz bardzo różnych branżach. 13+ lat doświadczenia w negocjacjach i sprzedaży; 8+ lat w zarządzaniu operacyjnym; 5+ lat w marketingu; 5+ lat w finansach.

Ukończył MBA dla Finansistów na Akademii Leona Koźmińskiego jako najlepszy student. Zdobył również tytuł topowego głosu LinkedIn w Polsce w 2018 i 2019 r. (SeeWidely).

dr hab. Piotr Staszkiewicz, prof. Szkoły Głównej Handlowej

Biegły rewident, profesor w Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

W przeszłości pracownik firmy Ernst and Young, Najwyższej Izby Kontroli oraz Komisji Nadzoru Finansowego. Prowadził wykłady w City University na Słowacji, w Fudan University w Chinach oraz w Collegium Civitas w Warszawie.

W roku 2001 uzyskał prawo wykonywania zawodu rewidenta w Wielkiej Brytanii, wydane przez Association of Chartered Certified Accountants. W roku 2002 zdał egzaminy aktuarialne przed Úrad pre finančný trh na Słowacji). Od 2003 roku jest członkiem Polskiej Izby Biegłych Rewidentów i biegłym rewidentem. W roku 2008 zdał egzaminy audytorskie Certified Information Systems Auditor (CISA) w Stanach Zjednoczonych, a w roku 2011 ‒ Security Exchange Commission w tym kraju. Jest ekspertem Komisji Europejskiej (z jej ramienia był m.in. członkiem misji w Libanie i na Ukrainie). Jako wykładowca uczestniczył w międzynarodowym programie eksperckim dotyczącym rozwoju rynku kapitałowego (Kair, Egipt). W roku 2015 odbył staż w RMIT Melbourne w Australii. Był również koordynatorem naukowym SAIL 2019 – STS Fryderyk Chopin. W latach 2009‒2012 został powołany przez Ministra Finansów na członka Komisji egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów.

Jest autor oraz współautorem książek i licznych artykułów opublikowanych m.in. w takich czasopismach, jak: „Managerial Auditing Journal”, „European Journal of Law and Economics”, recenzentem i associate editor czasopism międzynarodowych, a także recenzentem projektów badawczych.

Obecnie w Szkole Głównej Handlowej wykłada takie przedmioty, jak: Badanie sprawozdań finansowych, Rynki finansowe, Europejski system bankowy oraz Zaawansowana rachunkowość finansowa. Prywatnie pasjonuje się turystyką pieszą.

Agnieszka Szalast, WEC Finanse Sp. z o.o.

Z wykształcenia ekonomistka, od ponad 12 lat aktywna zawodowo w branży finansowej. Od 10 lat związana z projektem Akademia WEC  dostarczającym rozwiązania dla firm w zakresie audytu procesów windykacji i szkoleń działów windykacji. Autorka artykułów  o zarządzaniu ryzykiem i należnościami  publikowanych w takich czasopismach jak : Gazeta Finansowa, Gazeta Prawna.  Zainteresowania kieruje w stronę innowacyjnych rozwiązań w zakresie zarządzania firmą i wierzytelnościami.  

Dominika Ramírez-Wołkiewicz, Tax Partner w spółce doradztwa podatkowego Arena Tax sp. z o.o.

Dominika posiada 20-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym i podatkowym. Jest ekspertem w zakresie opodatkowania działalności podmiotów gospodarczych. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie kompleksowego wsparcia podatkowego podmiotów z branży finansowej, jej głównym obszarem pracy zawodowej było opodatkowanie działalności instytucji finansowych, zwłaszcza firm leasingowych, banków, zakładów ubezpieczeń, firm pożyczkowych oraz firm wierzytelnościowych. Ponadto Dominika świadczy usługi również na rzecz podmiotów z innych branż, m.in. nowych technologii oraz FMCG. Dominika świadczy usługi doradcze w ramach wdrażania ulg podatkowych, projektów planowania podatkowego, restrukturyzacji spółek w ramach grup kapitałowych, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych. Przeprowadza liczne przeglądy podatkowe (obejmujące swoim zakresem CIT, VAT, PCC, obowiązki płatnika PIT, ogólne i tematyczne), uczestniczy w wielu projektach due diligence, wspiera klientów podczas postępowań podatkowych oraz sądowych. Prowadząca i współprowadząca licznych szkoleń i konferencji o tematyce podatkowej.

Dominika jest związana z Arena Tax od 2014 roku. Wcześniejsze doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w międzynarodowej kancelarii prawnej i audytorskiej, od 2004 roku do 2014 roku pracowała w dziale doradztwa podatkowego Deloitte. Dominika jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Piotr Ziółkowski,  MonPay SA

Od 20 lat związany z branżą telekomunikacyjną i IT. Specjalista z zakresu analizy biznesowej, projektowania i wdrażania  systemów informatycznych oraz budowy sieci światłowodowych. Pasjonat wschodnich sztuk walki, posiadacz certyfikatu trenera Wing Tsun.